Ábyrgðarskilmálar

Ábyrgðarskilmálar

Almennir ábyrgðarskilmálar Öskju bílaumboðs

Reikningar gilda sem ábyrgðaskírteini. Ábyrgðin gildir í tvö ár nema annað sé sérstaklega tekið fram í sérstökum ábyrgðaskilmálum, sem fylgja hinu selda. Það er skilyrði ábyrgðar Öskju að kaupandi tilkynni Öskju um galla á söluhlut tafarlaust frá því hann varð gallans var, sbr. 32. gr. kaupalaga.

Kostnaður vegna vinnu og varahluta, sem til fellur á ábyrgðatímanum og rekja má til framleiðslu og/eða efnisgalla, er á ábyrgð Öskju. Skilyrði fyrir slíkri ábyrgð er að vinnan sé unnin á verkstæði Öskju (sendingarkostnaður er ekki innifalinn).

Ábyrgð fellur niður ef bilun má rekja til illrar eða rangrar meðferðar og ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits á búnaði eða notkunar á vöru. Til að fyrirbyggja ranga meðferð á hinu selda bendir Askja viðskiptavinum sínum á að kynna sér rækilega handbækur og /eða aðrar upplýsingar sem fylgja hinu selda.

Hið selda fellur úr ábyrgð ef:

  • Aðrir en starfsmenn (umboðsmenn) Öskju hafa gert við eða gert tilraun til þess að gera við það án samþykkis Öskju.
  • Verksmiðjunúmer hefur verið fjarlægt.
  • Viðhaldskröfum framleiðanda er ekki fylgt.

Athugið: Nánari ábyrgðaskilmálar kunna að fylgja hinu selda. Ef sérstakir nánari ábyrgðaskilmálar fylgja hinu selda gilda þeir framar þessum almennu skilmálum.

  • Ekki er hægt að skila vöru nema gegn framvísun reiknings. Ef meira en 3 mánuðir eru liðnir frá kaupum fæst vöru ekki skilað nema með samþykki Öskju og með afföllum. Einungis er hægt að skila almennri vöru ef ekki sér á henni og hún er í óskemmdum, upprunalegum umbúðum.
    Einungis er hægt að skila rafmagnsvöru ef ekki hefur verið hreyft við umbúðum (innsigli órofið). Sérpöntuð vara er ekki tekin til baka nema með afföllum og með sérstöku samþykki Öskju. Þegar um sérpantaða vöru er að ræða gæti verið krafist fyrirframgreiðslu, allt að fullu verði áður en hún er pöntuð.

  • Hið selda er eign seljanda þar til verðið er að fullu greitt. Samþykktir víxlar, skuldabréf, greiðsla með ávísunum eða öðrum greiðslumiðli, afnema ekki eignarréttinn fyrr en full greiðsla hefur borist. Askja áskilur sér rétt til að tilkynna viðsemjendum kaupanda um eignarréttarfyrirvara þennan.

Nýr Kia Niro
Sorento
HRV Honda