Bílaleiga

Askja bíður bíla til leigu á sérkjörum til viðskiptavina sem eiga pantaðan tíma á þjónustuverkstæði

XCeed á akstri
Bílaleiga verð

Öruggara er að bóka með fyrirvara.

Við gerum okkar besta til að útvega bíl sem hentar þér en getum ekki ábyrgst að ákveðnar tegundir séu alltaf lausar.

Hringdu í okkur í síma 590 2100 eða sendu okkur tölvupóst á bilaleiga@askja.is

  • Bílaleigubíll afhendist leigutaka fullbúinn til aksturs og er á ábyrgð leigutaka á meðan á útláni stendur.
  • Bensín og dísel bílar afhendast fullir af eldsneyti og skal leigutaki skila bílaleigubíl fullum af eldsneyti.
  • Hreinir rafmagnsbílar eru afhentir með yfir 75% hleðslu. Ekki þarf að full hlaða rafmagnsbíla en sé þeim skilað með minna en 20% hleðslu leggst á hleðslugjald 2500.kr.
  • Ekki þarf að huga að hleðslu á plug in hybrid (blendingsbílum). Þeir afhendast fullir af eldsneyti og þarf að skila þeim fullum af eldsneyti.
  • Sé eldsneytistankur ekki fullur við skil leggst á eldsneytisgjald, 40.kr á ekinn kílómeter eða ef við á, áfylling á eldsneyti og þjónustugjald, 2500.kr.
  • Bílaleigubíl þarf að skila á áætlaðri skiladagsetningu nema að um annað sé samið. Ef útlán tengist verki á þjónustuverkstæðum Öskju miðast skil við dagsetningu verkloka.
  • Verði tjón á bifreiðinni á meðan á útláni stendur skal leigutaki bæta það tjón samkvæmt skilmálum kaskótryggingar ökutækis. Eigin áhætta leigutaka er að hámarki 150.000.kr.-
  • Sé bíl skilað mjög skítugum áskilur Askja sér rétt til að rukka fyrir þrif á bíl. Reykingar í bílaleigubílum eru stranglega bannaðar og ber leigutaki kostnað við lyktarmeðferð og þrif í slíkum tilvikum.
  • Akstur utan vega er með öllu bannaður, leigutaki ber kostnað vegna utanvegaaksturs.
  • Viðmiðunarakstur er 60 km á dag (að meðaltali), eftir það er gjald á hvern ekinn km. 20.kr.-

  LEIGUTAKI skal ganga úr skugga um að lýsing á ástandi bifreiðar sé í samræmi við það sem fram kemur á leigusamning þessum áður en notkun á ökutæki hefst. Sé ósamræmi á lýsingu samkvæmt leigusamningi og ástandi bifreiðar skal tilkynna það starfsmönnum Öskju áður en notkun á ökutæki hefst.

  Skemmdir sem koma í ljós þegar bifreið er skilað og eru ekki tilgreindar á leigusamning, geta myndað greiðslukröfu á leigutaka.

  • Bifreiðin afhendist leigutaka tilbúin til aksturs og er hún á ábyrgð hans meðan á útláni stendur. LEIGUTAKI skal taka fullt tillit til akstursskilyrða og ytri aðstæðna, ásamt því að framfylgja umferðarlögum meðan á akstri stendur.
  • LEIGUTAKI skal skila bifreið með sömu eldsneytisstöðu og hún var í við útlán og er merkt á leigusamning eða greiða fyrir notað eldsneyti, kr.40kr.- á ekinn kílómeter, eða, ef við á, greiða fyrir áfyllingu og ÞJÓNUSTUGJALD KR.2000.-.
  • Hreinir rafmagnsbílar eru afhentir með yfir 75% hleðslu. Ekki þarf að full hlaða rafmagnsbíla en sé þeim skilað með minna en 20% hleðslu leggst á hleðslugjald 2500.kr.
  • Ekki þarf að huga að hleðslu á plug in hybrid (blendingsbílum). Þeir afhendast fullir af eldsneyti og þarf að skila þeim fullum af eldsneyti.
  • Sé útlán vegna viðgerðar, þjónustu eða greiningar (verk) á bifreið á forræði leigutaka miðast útlánstími við tímalengd verksins. Að verki loknu telst lánstíma lokið og ber leigutaka að skila bifreið sama dag og hann fékk tilkynningu þar um (skiladagsetning) og tekur verðskrá Öskju gildi ef bílaleigubíl er ekki skilað við verklok. Í sértækum aðstæðum má semja um frest á skilum. Askja áskilur sér rétt að innkalla útlánsbíla áður en verki lýkur. Sé bifreið ekki skilað á skiladagsetningu gæti lögreglu verið gert viðvart og tilkynnt um stuld á bifreiðinni, enda varðar sú háttsemi við almenn hegningarlög nr. 19/1940. Askja áskilur sér rétt að innkalla útlánsbíla áður en verki lýkur ef þörf krefur.
  • LEIGUTAKI skal ganga úr skugga um að lýsing á ástandi bifreiðar sé í samræmi við það sem fram kemur á leigusamning þessum áður en notkun á ökutæki hefst. Sé ósamræmi á lýsingu samkvæmt leigusamningi og ástandi bifreiðar skal tilkynna það starfsmönnum Öskju áður en notkun á ökutæki hefst.
  • Skemmdir sem koma í ljós þegar bifreið er skilað og eru ekki tilgreindar á leigusamning, geta myndað greiðslukröfu á leigutaka. Verði tjón á bifreiðinni á meðan á útláni stendur skal leigutaki bæta það tjón samkvæmt skilmálum kaskótryggingar ökutækis. EIGIN ÁHÆTTA skal greidd að hámarki kr.150.000.- eða í samræmi við tryggingarskilmála ökutækis. LEIGUTAKI þarf að fylla út tjónaskýrslu ef tjón verður og tilkynna tjónið til innri bílaleigu Öskju í gegnum netfang bilaleiga@askja.is.

  Takmarkanir á notkun bílaleigubíla:

  • Akstur utan vega er bannaður. Skemmdir á ökutæki og sektir vegna utanvegaaksturs skulu greiðast af leigutaka. Kostnaður vegna þess að rangt eldsneyti er sett á bílinn fellur á leigutaka, þar með talið kostnaður við flutning á bílaleigubíl.
  • Viðmiðunarakstur er 60 km á dag. Eftir það er gjald á hvern ekinn kílómeter 20kr. Ekki má festa neitt utan á bílaleigubíla og ekki má geyma neitt á toppi bílanna. Kostnaður vegna skemmda af völdum þess að eitthvað hefur verið fest utan á bílaleigubíl greiðist af leigutaka. Ekki má nota bílaleigubíla til fólksflutninga í atvinnuskyni. Sé bíl skilað mjög skítugum áskilur Askja sér rétt til að rukka fyrir þrif á bíl. Reykingar í bílaleigubílum eru bannaðar.