Bifvélavirkjar / Mechanics

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir færum bifvélavirkjum til starfa. Í boði eru spennandi störf hjá öflugu þjónustufyrirtæki í fremstu röð.

Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða í húsnæði Öskju við Krókháls í Reykjavík.

Hjá Öskju starfar vel þjálfaður og öflugur hópur starfsfólks, en virk þjálfun og endurmenntun starfsfólks er í samræmi við gæðastaðla birgja. Askja er sölu- og þjónustuumboð fyrir Mercedes-Benz, Kia og Honda. Markmið okkar er að vera leiðandi í þjónustu til viðskiptavina og skapa starfsumhverfi sem byggir á metnaði, fagmennsku, heiðarleika og gleði.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Almenn viðhalds og viðgerðarvinna
 • Þjónustuskoðanir
 • Meðhöndlun bilanagreina
 • Þrif og frágangur á verkstæði

Hæfniskröfur:

 • Sveinspróf í bifvélavirkjun
 • Samstarfs- og samskiptahæfni. Rík þjónustulund og jákvætt viðmót
 • Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og mikil skipulagshæfni
 • Góð enskukunnátta, lesin, skrifuð og töluð og vilji til að læra íslensku
 • Almenn tölvukunnátta og geta til að tileinka sér tækninýjungar
 • Ökuréttindi

Um er að ræða 100% framtíðarstörf.

*English*

Askja is looking for skilled car mechanics to work in PC Workshop Kia and Honda and in Van Workshop. We offer quality working facilities in a leading service company.

The company is a sales and service commission for Mercedes-Benz, Kia and Honda. Our goal is to have a leading role in customer service and create a working environment based on ambition, professionalism, honesty and joy.

Main tasks and responsibilities are:

 • All general maintenance
 • Analysis and repair work
 • Fault analysis

Qualifications:

 • Journeymen´s exam in mechanics
 • Experience working in a workshop is an advantage
 • Cooperation and communication skills
 • Independence and initiative and good organizational skills
 • Good English skills
 • Good general computer skills
 • Valid driving license

Umsóknarfrestur frá:04.01.2022
Umsóknarfrestur til:01.09.2023
Hafa samband:Berglind Bergþórsdóttir

Sækja um