@Html.Partial("_SocialMetaTags")

Vantar þig far?

Bíll til leigu

Bílaleiga

Skilmálar: Bifreiðin er fullbúin til aksturs og er hún á ábyrgð lántaka meðan á útláni stendur og skal hann taka fullt tillit til akstursskilyrða og aðstæðna, ásamt því að framfylgja umferðarlögum meðan á akstri stendur. Lántaki skal skila bifreið með sömu eldsneytisstöðu og við útlán eða að öðrum kosti greiða fyrir notað eldsneyti þegar bifreið er skilað.

Verði tjón á bifreiðinni sem lántaki hefur til umráða, skal hann sjálfur bæta það tjón samkvæmt skilmálum kaskótryggingar, að svo miklu leyti sem nemur eigin áhættu Öskju í hverju tjóni (200.000 krónur í nóvember 2015). Útlánstími miðast við umsaminn viðgerðartíma bifreiðar, nema um annað sé samið. Að þeim tíma liðnum telst bifreiðin ekki lengur í láni og þarf lántaki að greiða fyrir leigu samkvæmt verðskrá Öskju.

Ef bifreið er ekki skilað þegar þess er óskað gæti lögreglu verið gert viðvart og tilkynnt um stuld á bifreiðinni. Jafnframt yrði kæra lögð fram, enda varðar sú háttsemi við almenn hegningarlög nr. 19/1940.